Historia

 

W 1967 roku, kiedy wybuchła Wojna Sześciodniowa, Siostry Elżbietanki prowadziły już w Jerozolimie dwa domy dla pielgrzymów. Ta krótka, ale bardzo okrutna wojna izraelsko – arabska  pozostawiła wiele osieroconych dzieci, pozbawionych domu, rodziny i środków do życia.

Rafała i S. Imelda, które już wcześniej prowadziły działania wychowawcze wśród biednych dzieci, wynajęły w muzułmańskim domu, na zboczu Góry Oliwnej trzy puste pokoje. To tutaj znalazły schronienie najbardziej opuszczone dzieci. Z czasem Siostry zgromadziły wystarczające środki, by rozpocząć budowę własnego domu.

Tak rozpoczęła się piękna i niezwykła historia powstania Domu Pokoju na Górze Oliwnej; historia pełna ogromnych trudności i przeciwności, a także niezwykłej ofiarności i dobroci wielu ludzi; historia od samego początku do dnia dzisiejszego pisana DŁONIĄ BOŻEJ OPATRZNOŚCI, pisana złotymi literami MIŁOŚCI na trudnych kartach historii Ziemi Świętej.


Facebook