Jak nam pomóc?

Jesteśmy tutaj, aby pomoc dzieciom …. Ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić same.

Dlatego nieustannie nosimy w naszych sercach ogromną wdzięczność Bogu, za to, że posyła nam
ludzi, którzy nam pomagają.

DOM POKOJU OD SAMEGO POCZĄTKU JEST WIELKIM CUDEM BOŻEJ OPATRZNOŚCI.

Ludzie z Polski i innych krajów świata pomagają nam na różne sposoby:

Modlą się za nas i o pokój w Ziemi Świętej – nasze dzieci żyją w świecie, w którym nieustannie otacza je przemoc i nienawiść; w świecie, gdzie dom otoczony jest drutami kolczastymi, gdzie bawiąc się na podwórku słyszą strzały dochodzące z miasta, gdzie każdego dnia, wracając ze szkoły, mogą stać się uczestnikami strzelaniny lub zamachu terrorystycznego.

Tylko Bóg może tak dotknąć ich serca, aby pomimo całego zła i nienawiści, jakie ich otacza, nasze dzieci potrafiły kochać, ufać innym i być dobrymi ludźmi.

Przyjeżdżają do nas, by pomagać jako wolontariusze.

Pomagają nam materialnie – Dom Pokoju nie ma żadnego wsparcia ze strony Izraela czy tym bardziej Autonomii Palestyńskiej. Prowadzimy i utrzymujemy Dom tylko i wyłącznie, dzięki pomocy ludziom z Polski i innych krajów świata. To oni:

Zbierają i przesyłają lub przywożą nam dary materialne – ubranka dla dzieci, artykuły chemiczne, artykuły szkolne, artykuły spożywcze, zabawki. Każdy dar jest wielką pomocą dla naszego Domu!!!

Wpłacają na nasze konto pieniądze – organizują zbiórki lub dzielą się tym co mają, wpłacają większe lub mniejsze kwoty, jednorazowo lub systematycznie … każdy dar jest dla nas ważny!!!

Będąc z pielgrzymką w Ziemi Świętej odwiedzają nasz Dom –przynoszą dary, pozostawiają niewykorzystane mydła, szampony, kremy …. Każdy dar jest wsparciem dla naszych dzieci!!!

 


Facebook